Voeding


Eén van de grootste fouten die met het onderhoud van gazon wordt gemaakt, is het niet op tijd geven van voeding. Potgrond of bemeste aarde bij de voorbereiding is niet voldoen om jarenlang een mooi gazon te behouden. 

U kunt zelf heel goed zien of uw gazon een goede voedingstoestand heeft. Als de kleur van het gazon lichtgroen of geel is en u (in het groeiseizoen) minder dan 1 keer per week maait, is het gras dringend aan een bemestingsbeurt toe. 

Hoe het gras voeden? 

Het is nuttig 6 à 7 maal per jaar meststoffen over het gras te strooien. 

Periode Meststof Doel Kwantiteit Frequentie

maart tot april

stikstof 

Maakt het gras groener en dichter.

30gr /m²

1 tot 2x per seizoen

mei tot oktober

traagwerkende samengestelde meststoffen

Verbetert de weerstand tegen ziektes en getrappel. Het gras wordt mooi blauw groen. Formule met kalk voorkomt het verzuren van de grond.

30gr /m²

tot 3x per seizoen

november tot maart

organische meststoffen

Brengt humus in de bodem en fixeert de chemische meststoffen. Zorgt voor voeding bij het hernemen van de groei na de winter. Het gras zal ook zijn groene kleur behouden.

50gr /m²

2x per seizoen

 Pas op:
  • Vermijd het gebruik van stikstof in de herfst en wintermaanden. Kleine hoeveelheden in samengestelde formules rijk aan kalium zijn toegelaten.
  • Een slecht gebruik van meststoffen kan het gras verbranden!
  • Het is aan te raden deze stoffen bij wisselvallig weer te gebruiken, nooit bij droog en warm weer. 

maaien


Een grasperk moet geregeld gemaaid worden.
Maar hoe vaak? drie maal per week je grasperk in het seizoen maaien zou ideaal zijn.
De hoeveelheid afgemaaid gras is dan zo gering dat het niet hoeft opgeraapt te worden.
Met als voordeel dat het tussen het gras composteert en zorgt voor voedingsstoffen.
Als u het gemaaide gras afvoert gaan deze voedingsstoffen verloren en moet u vaker meststoffen strooien.
Door vaker te maaien, krijgt u een mooiere gesloten grasmat. Onkruid en mos krijgen dan veel minder kans om door te schieten.
De maaihoogte van de grasmaaimachine kan het beste op een vlakke harde vloer afgesteld worden.
Eventueel kan de leverancier van uw maaimachine dit voor u regelen. Deze maaimethode wordt mulching genoemd.

Met behulp van een maairobot kan u het gazon perfect maaien zonder dat u het harde werk hoeft te doen.

Wij begrijpen echter wel dat 3 maal per week maaien voor de meeste mensen niet haalbaar is. In de praktijk komt het erop neer dat u in de echte groeitijd minstens 1 keer per week moet maaien.

Als u het minder vaak doet, wordt het gras te lang. Het maait dan veel moeilijker. 

Bovendien komt bij lang gras minder licht onderin de grasmat en daardoor wordt de mat hol en dun. Een ideale methode om op een snelle wijze veel gaten en mos te krijgen. 

Verticuteren


Oudere grasperken hebben allemaal een verdichte laag die bestaat uit levend of dood vezelig materiaal. Dit kunnen grasresten, plantenresten, mos enz… zijn. Een te dikke viltlaag verstikt het gazon en verhindert dat lucht, vocht en voedsel bij de wortels aankomen.

Om de viltlaag te verwijderen, kan je ze uitharken met een verticuteerhark of bij grotere grasperken kan je gebruik maken van een verticuteermachine.

Verticuteren kan je in het voorjaar doen in de periode maart/april omdat de graswortels dan het best groeien. Het kan ook in het najaar in het begin van september/oktober.

Begieten


Bij periodes van warmte en droogte, raden wij aan om het gras te begieten. 

Als het gras begint te vergelen is dit een teken van water tekort, het gras zal meestal wel niet afsterven,
maar het is een periode van stress waar onkruid en vreemde grassoorten gebruik kunnen maken om zich te vestigen.

Begieten doe je best s'avonds of smorgens om verdamping te vermijden.
Dit mag gerust een paar uurtjes duren.

Bij de aanleg van een nieuw gazon, kan u overwegen om een automatische begietingsinstallatie te laten installeren.

Deze investering loont zich indien u een mooie groene grasmat wenst de hele zomer lang.

Ook het bemesten kan met behulp van het automatische begietingssysteem veiliger verlopen,
door het water smelten de korreltjes sneller waardoor verbranding vermijdt wordt. 

Laat een regenwaterrecuperatiesysteem aanleggen om het gebruik van stadswater te vermijden. 

Onkruid


Vooral in een ouder gazon komen vaak hardnekkige onkruiden voor. Deze onkruiden komen voort uit zaden die met de wind meegenomen worden. Als de omstandigheden gunstig zijn, kiemen ze. Wild gras kunt u herkennen aan de andere structuur en kleur van het blad of aan de aanwezigheid van zaadstengels. Met name paardenbloemen, klaver en madeliefje komen vaak voor. 

De beste methode om onkruid in een nieuw gazon te voorkomen is van zodra onkruid groeit deze met een mes uit te steken. Dit moet zeer voorzichtig gebeuren om de grasmat zoveel mogelijk onbeschadigd te laten. Als u het gazon goed heeft bemest, zullen de kale plekken snel weer dichtgroeien. Bijzaaien is pas nodig als de kale plek groter is dan ongeveer 7 bij 7 cm. Als u dit regelmatig doet, houdt u een onkruidvrije gazon. 

Indien het grasperk teveel aangetast is door onkruid, de enige juiste oplossing is dan het volledig renoveren van uw gazon. 

Mos


Mos is meestal een teken dat het gazon een tekort heeft aan voedingsstoffen. 

Door een goede bemesting stimuleert u de groei van het gras en daardoor heeft het voldoende weerstand en kracht om te concurreren met het mos. Maai niet te kort, vooral niet als uw gazon in de schaduw ligt. Speciaal ontworpen meststoffen met mos bestrijdende werking kunnen bij Geralds bekomen worden.

Insecten


In een goed gazon komt heel veel bodemleven voor. Allerlei organismen zorgen voor een luchtige grond
waardoor het organisch materiaal zal verteerd worden. U moet proberen dit zoveel mogelijk te stimuleren,
want daardoor houdt u de bodem gezond en heeft het gras de kans zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.
Hoewel er soms overmatige aantallen insecten aanwezig kunnen zijn,
is het zelden nodig deze te bestrijden.

De insecten die de meeste schade aan de graswortels veroorzaken zijn de larven van de langpootmug die "neef" wordt genoemd en de larven van de meikever. Deze kunnen op ecologische wijze bestreden worden met Nematoden. Raadpleeg uw hovenier, tuincentrum of het internet voor meer informatie.

Ziektebestrijding


In een gazon kunnen diverse ziekten optreden. Vaak zijn deze van tijdelijke aard en geven geen of nauwelijks schade. De grasmat herstelt zich meestal vanzelf.

Toch willen we hier twee ziekten noemen die vaak optreden:

Rooddraad

Allereerst komt in de nazomer en gedurende het begin van de herfst de schimmel Laetisaria fuciformis voor, bij ons bekend onder de naam Rooddraad. Deze schimmel lijkt bovenop het gras te liggen en laat de punten van het gras verdorren en aan elkaar plakken. Als u goed kijkt, treft u rode draden van schimmelpluis aan. Deze schimmel treedt vaak op bij een tekort aan voeding in de grasmat. Voldoende bemesten helpt meestal afdoende. 

 

 

Sneeuwschimmel 

In de herfst treedt soms de schimmel Microdochium nivale op, bij ons bekend onder de naam Sneeuwschimmel.
Deze schimmel veroorzaakt bruine plekken, waarin sneeuwwit pluis is te ontdekken.
Meestal komt deze schimmel alleen in het eerste jaar na het aanleggen van de grasmat voor.

Voor de bestrijding van sneeuwschimmel gelden voornamelijk preventieve maatregelen:

  • Zorg voor de juiste voedingsbalans. Geef een winterbemesting in het najaar met voldoende kalium en juist niet te veel stikstof.
  • Houd de toplaag droog door regelmatig te beluchten, eventueel bezanden en verticuteren.
  • Verwijder bladeren en maairesten van uw grasperk.
  • Verbeter de luchtcirculatie rond uw grasperk. Zorg dat de wind uw grasperk kan bereiken.
  • Voorkom verspreiding van de ziekte door aangetaste zones als laatste te maaien. Als de schimmel op grote schaal voorkomt is een chemische behandeling van de grasmat aan te bevelen met bijvoorbeeld Insignia van Compo. Gelukkig is de aantasting meestal slechts in geringe mate aanwezig en groeit het gras in het voorjaar terug door.